Pondělí Červenec 22 , 2024

O advokátu

JUDr. David Jaroš vystudoval Gymnázium v Soběslavi, Obchodní akademii v Českých Budějovicích a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde mu byl v r. 2008 udělen titul magistr (Mgr.) a v témže roce i titul doktor práv (JUDr.). V rámci studia absolvoval třísemestrální kurz německého práva ústavního a občanského v rámci Deutscher Akademischer Austauschdienst .

Kromě předchozích dlouholetých zkušeností z oblasti mezinárodního obchodu a marketingu od r. 2002 působil jako praktikant ve středně velké advokátní kanceláři v Praze 1 a dále v letech 2008 – 2011 jako advokátní koncipient ve sdružení advokátů Camrda, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři v Benešově s pobočkou v Praze 4, když s posledně jmenovanou renomovanou advokátní kanceláří má advokát uzavřenu smlouvu o trvalé spolupráci, jež oběma AK umožňuje vzájemné využítí odborného zázemí a širší možnost poskytnutí právních služeb klientům v dalších právních disciplinách či v rozsáhlých agendách, zejména korporátních klientů.

JUDr. David Jaroš je zapsán v seznamu advokátů pro ustanovování soudem jakožto obhájce resp. zástupce/zmocněnec u Obvodních soudů pro Prahu 4, Prahu 10, Prahu 2 Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, jako zvolený advokát je oprávněn zastupovat klienty v řízeních před všemi druhy soudů a orgánů všech stupňů jakož i jinými subjekty a to v ČR, ve státech EU a v určitých typech řízení i ve třetích zemích.

Advokát je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání – pojištění je uzavřeno tzv. hromadnou pojistnou smlouvou mezi Českou advokátní komorou a Pojišťovnou Generali a.s.